Clubblad

Vier keer per jaar verschijnt ‘De Toerenverteller’. Namelijk het einde van maart, juni, september en december. Kopij inleveren voor de 3e van de maand van verschijning.

Redactie
Sanne Lenferink
redactie@toerenteller.nl

 

Wist u dat…

In de Toerenverteller steeds zeer uitvoerige, bijzonder objectieve rijimpressies staan van onze testrijder Ad van Dijk, die bij de dealers steeds de nieuwste modellen voor een uitvoerige test mee krijgt.