Clubblad

Vier keer per jaar verschijnt ‘De Toerenverteller’. Namelijk het einde van maart, juni, september en december. Kopij inleveren voor de 3e van de maand van verschijning.

Redactie
Jan Rompelman
De Wulp 27
7609 LM Almelo
j.rompelman@planet.nl

 

Wist u dat…

In de Toerenverteller steeds zeer uitvoerige, bijzonder objectieve rijimpressies staan van onze testrijder Ad van Dijk, die bij de dealers steeds de nieuwste modellen voor een uitvoerige test mee krijgt.